26 Nisan 2010 Pazartesi

Kan Kelebek Hastalığı(Şistosomiyaz Hastalığı)

Kan kelebekleri (Schistomosidae)nin yolaçtığı bir hastalıktır. Kan kelebek hastalığı da denir. Hastalığa daha çok sıcak ülkelerde rastlanır. Kan kelebekle­rinin larvaları tatlı sularda yaşarlar. Lar­valar, derelerde çıplak ayakla dolaşan­ların, ırmaklarda, hatta havuzlarda yı­kananların vücuduna girerler. Asalak, kaşıntı ve kurdeşen gibi bazı deri bozuk­luklarına yolaçar. Asalağın kana geçme­si ateşin yükselmesi sonucunu doğurur. Hastada genel bir halsizlik ve çok kaşıntılı kurdeşen belirir. Asalak yumurtaları genellikle sidik torbasında, karaciğerde, akciğerlerde, bağırsaklarda yerleşirler. Bunun sonucu ülser ve kanamalar mey­dana gelir, Hastada zayıflama, çökkün­lük başgösterir. Bu asalaklar antiseptik­lerle öldürülebilirler.
Kan kelebeği. Ergin asalak insanın dolaşım sis­teminde [1), özellikle kapı toplardamarında yaşar ve yumurtalar dışkı ve sidikle çıkarılır (2). Yumur­tadan kirpikli bir embriyon çıkar ve yumuşakçaya geçer (3), geliştikten sonra onu bırakır ve suya döner. İnsana deriden geçerek bulaşır. Suda çıp­lak ayakla çalışanlar bu tehlikeyle karşı karşıya­dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder